Τηλ. Επικοινωνίας 210 41 22 095
Burger-icon Close-icon Mobile-logo Magnifier-icon
ΕΛΛ EN
Close-icon

Αφορά άτομα με παρουσία μεγάλου αριθμού σπίλων ή μελαγχρωματικών δυσπλαστικών βλαβών.

Χαρτογραφείται ψηφιακά η θέση, το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος, η συμμετρία και τα όρια των σπίλων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικής ψηφιακής κάμερας.

Έτσι υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των χαρακτήρων των σπίλων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου ανά έξι μήνες), ώστε αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλαγή, να αφαιρείται άμεσα  η ύποπτη βλάβη, προλαβαίνοντας έτσι πιθανότητες εξαλλαγής.